Nästa visnings- & informationsträff kommer till våren