Din utbildning inom flygteknik!
- Här ska eleverna trivas och må bra. Eleverna ska få möjlighet att utvecklas och få en utbildning som öppnar möjligheter och gör dem attraktiva i vad de än vill göra efter utbildningen här.
- Av andra motsvarande program i landet har vi sett att det blir trivsamma grupper på Flygteknikutbildningen. Man får studiekamrater med gemensamma intressen och en stimulerande utbildning där alla har en klar vilja att lära sig. - Men det är en rätt krävande gymnasieutbildning, som innebär en hel del plugg och kräver uthållighet. Man ska vara intresserad av teknik och ämnen som matematik, fysik och engelska, som är flygspråket. Dataanvändningen inom utbildningen är givetvis stor. -Det är också en utbildning som attraherar duktiga lärare och instruktörer som verkligen brinner för sitt intresse och sin uppgift. -Sammantaget är detta en verklig möjlighet för tekniskt intresserade elever att få en fin utbildning och en personligt utvecklande gymnasietid, som kan ge en bra start i yrkeslivet.
Din väg till jobb eller högskola!
Flygmekaniker
Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet kan du arbeta som flygmekaniker. Som elev i flygteknik får du en mycket bra plattform för din fortsatta karriär, vare sig du siktar på att börja jobba som flygmekaniker direkt efter utbildningen eller fortsätta med vidareutbildning och studier.
Fortsättning till flygtekniker
Många väljer att fortsätta utbilda sig till flygtekniker. Vi erbjuder dig även att genomgå Basic Examination. Det består av ett antal teoretiska prov som ger dig fördel när du söker vidare till yrkeshögskolan.
Högskolestudier
Vägarna är öppna också för dig som vill fortsätta studera på högskolenivå. Har du en yrkesexamen från oss med godkända betyg samt valt läsa Sv/Sva3 så har du grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Vi visar hur du skaffar högskolebehörighet inom programmet!
Internat & fritid
Gymnasietiden är inte enbart studier. I Ronneby får du också en bra fritid. Ronneby är en liten trevlig kuststad där flyget alltid varit en viktig del – du kommer till en stad med flygkultur!
Om du bor på internatet som ligger centralt i Ronneby, med närhet både till gymnasieskolan Knut Hahn och till resecentrum, finns även tillgång till fritidsledare, ”husfar/husmor”, som hjälper till att göra tiden så bra och trygg som möjligt för dig. På internatet finns bredband och utrymme för gemensamma studier, likväl som att det anordnas varierande fritidsaktiviteter med hänsyn till de inneboendes önskemål. Du bor i eget rum med trinettkök (mini-kök) och egen toalett, samtidigt som du har tillgång till trevliga gemensamhetsutrymmen.
Riksrekryterande intag!
Programmet har riksintag. Det betyder att du är välkommen att söka och din chans att komma in påverkas inte av var du bor i landet.
Alla elever i hela landet söker alltså på samma villkor. Kommer du utifrån kommunen har du även rätt till flyttbidrag eller som det kallas, inackorderingsbidrag. Hur mycket du får i inackorderingsbidrag beror på hur långt ifrån föräldrahemmet du måste flytta.