Flygteknisk utbildning i Ronneby
Gymnasiet för dig – tjej eller kille som gillar teknik!

Vad är flygteknik? Flygmekaniker och flygtekniker ser till att flygplan och helikoptrar underhålls och repareras på rätt sätt. Det handlar om att förebygga – att åtgärda innan något går sönder. Noggrannhet och säkerhetstänkande står i fokus. Flygteknik är ett område som kombinerar teoretisk kunskap med praktiskt arbete i en utvecklande miljö.

Flygteknikutbildning på gymnasiet Flygteknikutbildningen är det tekniskt mest avancerade programmet på gymnasienivå. Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet är du flygmekaniker. Programmet har riksintag och är en yrkesförberedande utbildning. Programfördjupningarna och individuella val ger dig dessutom grundläggande högskolebehörighet. Utbildningen är certifierad mot det europeiska luftfartsregelverket genom EASA, European Aviation Safety Agency. Det innebär att du efter genomförd utbildning med godkänt resultat, utöver en gymnasial yrkesexamen, även kan erhålla en certifiering som flygmekaniker som gäller inom hela Europa.

Samarbete med F17

Flygteknikutbildningen i Ronneby drivs av Gymnasieskolan Knut Hahn i samverkan med Flygflottiljen F 17 i Kallinge.

– Det här är en utbildning i den rätta flygmiljön. Som elev här kan du skaffa en grund för så väl jobb som för fortsatta studier. Du läser en del av de gymnasiegemensamma ämnena på Gymnasieskolan Knut Hahn i centrala Ronneby, medan merparten av utbildningen och då framförallt yrkesämnena och de praktiska delarna genomförs vid Ronneby flygplats och F 17 där skolan har tillgång till egna flygplan och helikoptrar, kvalificerade instruktörer och särskilda lokaler. Jag (Magnus) och mina medarbetare är angelägna om att du som elev ska få en så bra utbildning som möjligt där du trivs med både skolan och fritiden. Vi på skolan och F17 hälsar dig varmt välkommen att söka till Flygteknikutbildningen!

F 17 Blekinge flygflottilj

F 17 har funnits sedan 1944 och är idag är en av Sveriges fyra flottiljer och den enda som ligger vid södra Östersjön.

F 17 flyger med två divisioner Jas 39 Gripen där varje division består av cirka 20 flygplan. Flygvapnet har i uppgift att organisera och utbilda flyg-, bas- och ledningsförband och löser uppgifter med hjälp av flygplan och helikoptrar. Några viktiga uppgifter är att skydda Sveriges luftrum, genomföra räddningstjänst, utföra flygtransporter och att inhämta underrättelser. På samma område finns även 3:e Helikopterskvadronen med Hkp 14 och 15.