Utbildningen
Det är flygmekaniker och flygtekniker som ser till att flygplan och helikoptrar underhålls och repareras på rätt sätt. Det handlar om att förebygga - att åtgärda innan något går sönder. Det är jobb som kombinerar teoretisk kunskap med praktiskt arbete i en ren och utvecklande miljö.
Flygteknikutbildningen är det tekniskt mest avancerade programmet på gymnasienivå. Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet är du flygmekaniker. Programmet har riksintag och är en yrkesförberedande utbildning. Programfördjupningarna ger dig dessutom grundläggande högskolebehörighet. Vi erbjuder dig även att genomgå Basic Examination. Det består av ett antal teoretiska prov som behövs om du väljer att bli certifierad flygmekaniker. De ger även en bra grund inför kommande studier till flygtekniker. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Under det tredje året så genomförs även så kallat Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) under cirka 15 veckor av utbildningstiden. Du får vanligtvis göra APL under flera olika perioder.
Samarbete med F17
Flygteknikutbildningen är en del av Gymnasieskolan Knut Hahns Teknik College, som bygger på en aktiv samverkan mellan skola och arbetsmarknad. Flygteknikutbildningen drivs av Gymnasieskolan Knut Hahn i samverkan med Flygflottiljen F 17 i Kallinge.
– Det här är en utbildning i den rätta flygmiljön. Som elev här kan du skaffa en grund för så väl jobb som för fort- satta studier. Det mesta av den teoretiska utbildningen sker på Gymnasieskolan Knut Hahn och den praktiska vid Ronneby flygplats och F 17 där skolan har tillgång till flyg- plan och helikoptrar, egna kvalificerade instruktörer och särskilda lokaler. Jag (Magnus) och mina medarbetare är angelägna om att du som elev ska få en så bra utbildning som möjligt där du trivs med både skolan och fritiden. Knut Hahn och F17 hälsar dig varmt välkommen att söka till Flygteknikutbidningen!
F 17 Blekinge flygflottilj
F17 har funnits sedan 1944 och är idag är en av Sveriges fyra flottiljer och den enda som ligger vid Östersjön.
F 17 flyger med två divisioner Jas 39 Gripen där varje division består av cirka 20 flygplan. Flygvapnet har i uppgift att organisera och utbilda flyg-, bas- och lednings- förband och löser uppgifter med hjälp av flygplan och helikoptrar. Bland uppgifterna finns att skydda Sveriges luftrum, genomföra räddningstjänst, utföra flygtransporter och att inhämta underrättelser. På samma område finns även 3:e Helikopterskva- dronen med Hkp 14 och 15.