Flygtekniker med världen som arbetsfält!
Efter genomförd utbildning kan du ha en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen och ett EASA utbildningsintyg.

Läs mer här: www.bliflygtekniker.se

En flygtekniker säkerställer att flygplan och helikoptrar underhålls och repareras enligt gällande internationella krav på säkerhet och kvalitet. Det är ett ansvarsfullt yrke där många måste kunna lita på att arbetet är korrekt utfört. Det är vanligt att en flygtekniker arbetsleder andra och utbildningen ger kompetens för att ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet. 

Efter genomförd utbildning, med godkänt resultat, erhålls en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen och ett EASA utbildningsintyg (Certificate of Recognition) som gäller i ett 30-tal länder. Det finns därmed stora möjligheter att arbeta internationellt för den som önskar. 

I samarbete med F17 Blekinge flygflottilj

Utbildningen genomförs i samverkan med Flygflottiljen F 17 i Kallinge och ett flertal andra etablerade luftfartsorganisationer. På flottiljen i Kallinge flyger F 17 med två divisioner Jas 39 Gripen, där varje division består av cirka 20 flygplan, och Helikopterflottiljen flyger med Helikopter 14 och 15.

Skolan har vid flygplatsen tillgång till egna hangarer, flygplan och helikoptrar där skolans ”flygplansflotta” bland annat innehåller:

1 SAAB 340
1 Sikorsky S-76
3 Eurocopter BO 105/Hkp 9
1 Piper PA-31
2 Piper PA-23
1 Bell 204/Hkp 3

Skolan siktar mot framtiden och håller nära kontakt med branschen. 

Sista datum för ansökan till hösten 2023: 29 maj!

Klicka här för att ansöka

Utbildningens uppbyggnad
Utbildningen består av

●    Teori 
●    Praktiska utbildningsmoment
●    Praktik i luftfartsmiljö
●    Teoretiska kunskapsprov
●    Praktiska prov
●    Examensarbete

När samtliga moment är godkända har skolan rätt att utfärda en Kvalificerad YH-examen och ett utbildningsintyg, EASA CoR Basic Examination som gäller i ett flertal länder. Har du som elev dessutom haft minst 90 procents närvaro kan skolan utfärda en “EASA CoR Basic Training”, vilken ger en snabbare väg till certifierad Flygtekniker.  

Förkunskaper
Gymnasieexamen med minst godkänt betyg i svenska 2, engelska 6, matematik 2 och fysik 1 (100 p). 

Läs mer om vår YH-utbildning här: bliflygtekniker.se

Fakta

Omfattning: 420 yh-poäng
Utbildningens längd: 2 år på heltid
LIA-period: Ca. en termin
CSN-berättigad: Ja
Kursstart: 22 augusti 2022
Antal utbildningsplatser: 20
Sista datum för ansökan till hösten 2022: 30 maj
Övrigt: En kvalificerad yrkeshögskoleexamen motsvarar en kandidatexamen
Fem Yrkeshögskolepoäng motsvarar c:a en veckas studier

Klicka här för att göra din ansökan!

Studieplan

Obligatoriska kurser / Poäng
Aerodynamik grunder 5p
Digitalteknik och flyginstrument 15p
Elektronik för flygtekniker 5p
Ellära för flygtekniker 20p
Examensarbete för flygtekniker 10p
Flyglagstiftning 10p
Flygplan-/Helikopterlära grunder 60p
Flygteknisk fysik 20p
Flygteknisk matematik 15p
Gasturbinmotorer 30p
Lärande i arbete (LIA) 105p
Materiallära 25p
Mänskliga faktorer 10p
Underhållsteknik flyg 60p

Valbara kurser / Poäng
Flygplan-/Propellerlära, fördjupning 30p 
Helikopterlära, fördjupning 30p